[ux_slider] [ux_banner height=”100%” bg=”1994″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”71% 54%”] [text_box style=”square” text_color=”dark” width=”48″ width__sm=”85″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”95″ position_x__sm=”15″ position_y=”5″ position_y__sm=”10″ bg=”rgba(145, 13, 13, 0.48)” depth=”3″]

mừng xuân mới tân sửu

-30%

Toàn bộ sản phẩm tại KNAR BOOTMAKER
[button text=”mua ngay” color=”secondary” expand=”0″ link=”https://knar.com.vn/shop/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”2001″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” link=”https://knar.com.vn/shop/”] [text_box position_x=”0″ position_y=”35″]

chúc mừng năm mới

Bộ sưu tập Casual Shoes sắp ra mắt năm 2021
[button text=”xem ngay” color=”white” style=”bevel” link=”https://knar.com.vn/shop/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1774″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”40″ width__sm=”67″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”95″ position_y=”15″ bg=”rgba(140, 8, 8, 0.86)” depth=”3″]

CUENCA

Sản phẩm dành riêng cho năm mới 2021

[button text=”xem ngay” color=”white” style=”outline” depth=”5″ link=”https://knar.com.vn/product/cuenca-ccs0195g/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1751″ bg_pos=”55% 69%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”] [text_box width=”47″ position_x=”0″ position_y=”20″]

LIEIDA 

FOR NEW YEAR 

[button text=”xem ngay” padding=”px 0px 0px 0px” radius=”99″ depth=”5″ link=”https://knar.com.vn/product-category/shoes/sneaker-shoes/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1914″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” bg_pos=”44% 70%”] [text_box width=”67″ width__sm=”60″ position_x=”90″ position_x__sm=”100″ position_y=”15″ position_y__sm=”10″ text_align=”left”]

KNAR Must Have Duo

 

[button text=”drakar” color=”white” link=”https://knar.com.vn/product/drakar/”] [button text=”oserberg” color=”white” link=”https://knar.com.vn/product/oseberg/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1912″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”0″ position_y=”20″ text_align=”right”]

EKERO

Service boot

SẢN PHẨM ĐANG ĐƯỢC GIẢM GIÁ  LÊN TỚI -40% 

 

[button text=”KHÁM PHÁ NGAY” link=”https://knar.com.vn/product/ekero/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1841″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)”] [text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_y=”20″]

MITTE

Mẫu Boot mới nhất năm 2021

[button text=”Mua ngay” color=”alert” link=”https://knar.com.vn/product/mitte-kcs0041m/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1038″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”40% 100%”] [text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”95″ position_y=”90″ bg=”rgba(255, 255, 255, 0.86)” depth=”3″]

jormungand

Đang giảm tới

40%

[button text=”Mua ngay” link=”https://knar.com.vn/product/jormungand-i/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”100%” bg=”1791″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”0% 100%”] [text_box width=”80″ width__sm=”100″ position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”15″ position_y__sm=”15″]

CNELLE 

NEW spring Trends

[button text=”xem ngay” color=”secondary” style=”outline” link=”https://knar.com.vn/product/cnelle-k22/”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [row depth=”1″ depth_hover=”5″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”467″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”60% 18%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.16)”] [text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

về knar

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”471″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”28% 100%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.16)”] [text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

BLOG

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”1800″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”51% 35%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” link=”https://knar.com.vn/shop/”] [text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

tất cả

sản phẩm

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”sản phẩm mới ra mắt”] [ux_products slider_bullets=”true” auto_slide=”3000″ products=”12″] [ux_products orderby=”sales” show=”onsale”] [title style=”bold-center” text=”danh mục sản phẩm”] [ux_product_categories style=”bounce” depth=”1″ depth_hover=”4″] [title style=”bold-center” text=”knar trên instagram” icon=”instagram”] [ux_instagram_feed username=”topshop” depth=”1″] [gap height=”58px”] [ux_banner height=”407px” bg=”18″ bg_color=”rgb(18, 18, 18)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.36)” bg_pos=”79% 0%” parallax=”1″ border=”2px 0px 2px 0px” border_margin=”10px 0px 10px 0px” border_style=”dashed” border_radius=”undefined” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.22)”] [text_box width=”47″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Don’t miss a sale

Sign up for our Newsletter

[gap height=”32px”]

(insert contact form here)

[/text_box] [/ux_banner] [title style=”bold-center” text=”tin mới”] [blog_posts columns=”3″ depth=”1″ depth_hover=”4″ image_height=”181px”]